Przedsiębiorstwo Elektroenergetyki i Budownictwa
ELPIN Sp. z o.o.

Rekomenduje SEP
30 lecie
Elpin
Elpin
Elpin
Elpin
Elpin
Elpin
stacja

Witamy

Przedsiębiorstwo Elektroenergetyki i Budownictwa "ELPIN" Sp. z o.o. jest firmą powstałą w wyniku dynamicznego rozwoju Zakładu Instalacji Elektrycznych "ELPIN" S.C., datującego swą działalność już od 1987r. PEiB "ELPIN" Sp. z o.o. została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w roku 2001.

O firmie

Dynamiczny rozwój firmy stał się możliwy dzięki umiejętnemu doborowi kadry inżynieryjno-technicznej i wysoko wykwalifikowanej załodze. Długoletnie doświadczenie załogi i doskonalony profesjonalizm kadry inżynieryjno technicznej nieustannie podnosi rangę naszego przedsiębiorstwa, które obecnie jest dobrze postrzegane w regionie.

 

O jakości usług:
Do stałego podnoszenia standardów jakości usług obligują nas a jednocześnie mobilizuje uzyskana w roku 2003 od organizacji Stowarzyszenia Elektryków Polskich Zarząd Główny w Warszawie "Rekomendacja" zawodowa. Rekomendacja ta jest przez SEP monitorowana i w okresach 3 letnich odnawiana.

Współpraca z miastami Śląska i Zagłębia ściślej z zakładami energetycznymi, służbą zdrowia, oświatą i lokalnym przemysłem PEiB "ELPIN" Sp. z o.o. stawia w rzędzie znaczących przedsiębiorstw regionu.

Zdolności wykonawcze i możliwości ekonomiczno-techniczne firmy pozwalają podejmować się realizacji robót specjalistycznych nawet o wysokim stopniu trudności, zarówno w budownictwie mieszkaniowym, elektroenergetyce jak i przemyśle.

Zadowolenie klienta:
Zadowolenie Inwestorów i współpracujących z nami partnerów gospodarczych, wyrażone w licznych listach referencyjnych, niezbicie świadczy o tym, że współpraca z PEiB "ELPIN" Sp. z o.o. przynosi obopólne korzyści i oczywistą satysfakcję zawodową.