Przedsiębiorstwo Elektroenergetyki i Budownictwa
ELPIN Sp. z o.o.

Rekomenduje SEP

Oferta

Oferujemy wykonawstwo robót elektroenergetycznych, elektroinstalacyjnych, produkcyjno - wytwórczych, regulacyjno - pomiarowych, remontowych, w zakładach przemysłowych i dystrybucyjnych oraz utrzymania sieci przesyłowych. Wymienione usługi wykonujemy w jednostkach użyteczności publicznej a także dla indywidualnych inwestorów, wraz z opracowaniem projektów wykonawczych lub na bazie projektów przekazanych przez Inwestorów.

Zakres usług

 • budowa nowych lub remont, modernizacja stacji transformatorowo - rozdzielczych do 30 kV,
 • budowa nowych lub remont, naprawa linii kablowych i napowietrznych NN i ŚN,
 • budowy i modernizacji sieci telekomunikacyjnych, magistralnych i rozdzielczych,
 • budowy sieci informatycznych i instalacji komputerowych,
 • instalacji przeciwwłamaniowych i przeciwpożarowych,
 • wszelkich instalacji siły, światła, sterowania i automatyki przemysłowej,
 • suwnic i dźwigów,
 • ogrzewania elektrycznego pomieszczeń użytkowych,
 • instalacji przywoławczych,
 • instalacji typu "inteligentny dom",
 • zasilanie placów budów,
 • oświetlenia placów, dróg i ulic,
 • instalacji odgromowych i uziemiających,
 • pomiarów okresowych,
 • oględzin i przeglądów urządzeń stacji elektroenergetycznych do 20 kV i ich serwisowanie,
 • doradztwo techniczne,

Poszerzamy nasze usługi:W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, działanie 1.2.4 makro, małe i średnie przedsiębiorstwa, mamy przyjemność przedstawić Państwu naszą poszerzoną ofertę wykonawczą o następujące usługi:

 • Usługi minikoparką,
 • Usługi podnośnikiem nożycowym do 12m,
 • Usługi grawerskie – opisy na kable, wywieszki,
 • Gięcie szyn prądowych w prefabrykowanych rozdzielnicach NN,
 • Lokalizacja uszkodzeń kabli ŚN i NN,
 • Pomiary parametrów sieci analizatorem jakości zasilania,
 • Przewierty oraz przepusty w betonie do Ø400mm,


Zakres oferowanych usług wykonywany jest przez profesjonalnych pracowników posiadających wymagane szkolenia i uprawnienia.

Zapraszamy do współpracy